Slik fungerer SCA – EUs nye krav til kortbetalinger

14. september 2019 er en viktig dato for e-handelen i Europa. Da innføres det nemlig et krav om kjøperen må verifisere alle betalinger på nett utenom noen få typer. Denne endringen er en del av arbeidet for å gjøre EU til et indre marked der de samme reglene gjelder for alle og der forbrukerbeskyttelse står sterkt. Kravet er en del av EUs andre betalingstjenestedirektiv (Payment Service Directive 2).